Pagalba šeimos nariams ir draugams išlydint mylimą žmogų

Dabartiniai Nekrologai

Vardas Pavardė

Gimimo Vieta

Gimimo Data

Mirties Data

Pašarvotas Salėje

Karstas Išnešamas (diena – laikas)

Laidojamas Bus ( kapinių pavadinimas)

Vardas Pavardė

Gimimo Vieta

Gimimo Data

Mirties Data

Pašarvotas Salėje

Karstas Išnešamas (diena – laikas)

Laidojamas Bus ( kapinių pavadinimas)

Vardas Pavardė

Gimimo Vieta

Gimimo Data

Mirties Data

Pašarvotas Salėje

Karstas Išnešamas (diena – laikas)

Laidojamas Bus ( kapinių pavadinimas)

Apie mus

ATMINIMAS teikia visas laidojimo paslaugas nuo 1995 metų Kaune bei kituose miestuose ir miesteliuose.

Laidojimo namuose visi darbuotojai griežtai laikosi nuostatos jog – laidotuvės yra laikas pagerbti velionio gyvenimą ir švęsti savo šeimos paveldą. Mes siekiame, kad kiekvienos laidotuvės vyktų pagarbiai. Mūsų patirtis rodo, kad atitinkam kiekvienos šeimos specifinius poreikius.

Mes dirbame tam, kad pagelbėti šeimos nariams ir draugams pagarbiai išlydėti mylimą žmogų!

Išsamiau

Paslaugos

Laidojimo Paslaugos

Laidojimo Reikmenys

Šarvojimo Salės

Karčiausios ašaros liejamos prie karsto dėl  nepasakytų žodžių ir neatliktų darbų.

– Harriet Beecher Stowe